STEWARD-OWNERSHIP BELGIUM

HET TOEKOMSTMODEL VOOR KANTELAARS IN HET SYSTEEM.
DE MISSIE ALTIJD VOOROP

Steward-ownership is een alternatief model voor eigenaarschap.
Het erkent expliciet dat winst belangrijk is.
Die winst investeert de organisatie in missie en impact.

De ideale structuur voor impactondernemers/sociaal ondernemers

De coöperatie 2.0

Steward-ownership, een hoopvol alternatief

IS DIT HET TOEKOMSTMODEL VOOR KANTELAARS?

Steward-ownership is een alternatief model voor eigenaarschap. Wereldwijd in opmars en hét model voor impactondernemers/sociaal ondernemers om impact te maken in de Roaring Twenties. Steward-ownership slaagt erin om missie, onafhankelijkheid en zelfbestuur permanent vast te leggen in het juridisch DNA. Het is het toekomstmodel voor kantelaars​

De drie steward-ownership fundamenten:

 1. Winst als hefboom voor impact – Winst wordt opnieuw geïnvesteerd in de Impactstrategie.

 2. Zelfbestuur door stewards – De trekkers van de organisatie bepalen de koers. Deze ‘stewards’ hebben de effectieve beslissingsbevoegdheid en verantwoordelijkheid. Met intrinsieke motivatie als onwaarschijnlijke kracht.

 3. Iedereen een Fair Share – Oprichters en investeerders krijgen een eerlijke compensatie voor hun bijdrage aan de missie. Maar de organisatie blijft onafhankelijk van financiële belangen.
Steward-ownership

Er is dus een scherpe opsplitsing tussen beslissingsbevoegdheid en financiële belangen, zodat de sociaal onderneming een echte kantelaar kan worden en blijven. Enkel zo bereiken maatschappij en systemen het #TippingPoint van positieve impact. En hackt steward-ownership langzaamaan het neo-liberaal model …

Steward-ownership is een bijzondere variant van een coöperatie, waarbij een stichting ervoor zorgt dat het stemrecht bij de stewards blijft. ​

Benieuwd hoe je dat doet? Klik hier.

VOOR ECHTE IMPACTONDERNEMERS
VOOR KANTELAARS

De ideale structuur om je impactstrategie te realiseren. 
Voor…

 • impactondernemers die willen groeien: start-ups en scale-ups​

 • bedrijven die een radicale omslag willen maken, die hun strategie en korte-termijn winstlogica echt in vraag stellen.​

 • coöperaties die meer slagkrachtige stewards willen. Om effectiever te zijn in hun (groei)strategie.​


  Van medewerkers naar meewerkers.

EEN ANTWOORD OP VERSCHILLENDE VRAAGSTUKKEN

 • Hoe de missie van de onderneming blijvend verankeren? Zodat ze niet afzwakt na verloop van tijd…​

 • Hoe mensen laten floreren vanuit een sterke collectieve ambitie? ​

 • Hoe de trekkers echt aan het stuur zetten met een volwaardig engagement?
   ​
 • Hoe ‘absentee ownerships’ van financierders vermijden?​

 • Hoe vermijden dat de controle over de onderneming als handelswaar wordt verpatst? Nu en in de toekomst?

 • Hoe kunnen meer vrij zijn om de lange termijn strategie te realiseren, zonder de verlammende druk van kwartaalresultaten?

  Dit is waar steward-ownership een antwoord op biedt. 

DE VERSNELLING IS INGEZET

Recent koos Patagonia resoluut voor “de aarde als aandeelhouder”. Met veel weerklank en applaus. Meer dan ooit is het duidelijk dat steward-ownership dé structuur van de toekomst is voor Impactondernemers.​

Maar er zijn nog voorbeeldenOdin, Triodos, Novo Nordisk, Bosch, Carlsberg, Ecosia, De Efteling, Bionade, Fresh Ventures Studio, Freitag, Alnatura, Soulbottles, Einhorn, Wildplastic, Waschbär, Lenteland, Moonback, Organically Grown Company, Mozilla… om er maar enkele te noemen.

Vooral de Scandinavische landen, UK, Duitsland en Nederland trekken aan de kar. In Denemarken is zelfs het merendeel van de beursgenoteerde bedrijven steward-owned. Maar ook over de oceaan komen kantelaars in beweging. Ook in België kwamen er de voorbije 6 maanden meerdere vragen bij ons binnen.​


EEN FLEXIBEL BASISMODEL

Zo ziet het basismodel voor steward-ownerschip er uit. ​
In de meeste cases is dit het uitgangspunt voor verder maatwerk.​ Steward-ownership is vooral een paraplu-model dat je flexibel kan inrichten door goeie afspraken te maken en te verankeren.

Eenvoud is daarbij het uitgangspunt in structuur en implementatie. We houden van KISS: Keep It Simple Stupid

Het basismodel

STEWARD – OWNERSHIP :
DE ROLLEN ZIJN CRUCIAAL

 • Stewards hebben geen persoonlijk voordeel bij winstmaximalisatie. Maar ze hebben wel (tijdelijk) de effectieve beslissingsbevoegdheid en verantwoordelijkheid. Richting impact. Met een giga intrinsieke motivatie en drive als zalig gevolg!

 • Aandeelhouders en investeerders investeren bewust in de missie en impactstrategie van de onderneming. Ze krijgen een eerlijke compensatie voor hun bijdrage aan de missie. Maar de organisatie blijft onafhankelijk van financiële belangen. 

 • Oprichters zijn cruciaal. Het zijn de stewards van het eerste uur, vaak nog steeds / nog lang aan boord. Bij steward-ownership kan je via een vooraf bepaalde waardering een (uitgestelde) eerlijke compensatie voor de oprichtersjaren vastleggen.

DE STRUCTUREN

 • Coöperatie 2.0: Steward-ownership is typisch een bijzondere variant van een coöperatie, waarbij een vzw ervoor zorgt dat het stemrecht bij de stewards blijft. 

 • Impact-aandeel: Het realiseren van positieve impact staat voorop. Door met een aparte vzw te werken kan dit ten alle tijden gewaarborgd worden. Deze vzw bezit als impact-curator een impact-aandeel waarmee het mission drift en verkoop van de organisatie kan voorkomen. 

 • Ook een Belgische-SO-stichting kan eventueel als externe impact-curator optreden.

EEN NIEUWE ECONOMIE VERGT EEN NIEUWE BLIK OP EIGENAARSCHAP

We maken de omslag naar een nieuwe economie. Met impactondernemers als de kantelaars die aan de kar trekken en het systeem uitdagen. ​

Niet simpel. Maar als we écht het systeem willen veranderen, dan is steward-ownership de ideale multiplicator van impact op lange termijn. Enkel zo vormt winst een hefboom voor positieve impact.​

Steward-ownership is een evenwichtig en bewezen model dat elke betrokkene bij de sociaal onderneming in haar kracht stelt om maximaal bij te dragen aan de missie. Het zorgt voor een stabiele onderneming en enorme missiegerichtheid. In goede en slechte tijden.

Goed nieuws, wetenschappelijk onderzoek toonde aan dat de kans dat een steward owned organisatie na 40 jaar gewoonweg nog bestaat zo’n 6 keer hoger ligt. En ze zijn bovendien meer rendabel, hebben een hogere klantentrouw en medewerkers blijven langer. Dat zegt genoeg.

Kate Raworth

EEN ALTERNATIEF VOOR HET PURE AANDEELHOUDERSKAPITALISME

Waarom we samen echt in staat zijn om het systeem te veranderen.
Het ultieme doel van Steward-ownership is dat ondernemingen ten dienste staan van de maatschappij, en niet omgekeerd.

De ondernemingen achter deze beweging vormen  een multiplicator voor het commonism, gestuwd door de stewards die samenwerkingen aan een betekeniseconomie. En bovenal zijn het de rolmodellen van de donut, de enige haalbare toekomst voor ons (economisch) systeem.

 • Bij commonisme (ja, met een o in het midden) is de economie in handen van autonome organisaties, beheerd door de mensen die er werken. De regie ligt dus niet langer bij de markt/financieel systeem (kapitalisme) of bij de staat (communisme).​

 • De betekeniseconomie is een maatschappelijke ontwikkeling waarbij de menselijke behoefte aan zingeving en betekenisgeving steeds meer het menselijk gedrag bepaalt. Kortom, de ideale stewards.​

 • Een Donut Economie vraagt een omkering van het traditionele denkpatroon. Hierbij balanceert iedere organisatie (en dus het ganse systeem) gezwind en bewust in de donut. Organisaties handelen op een sterk sociaal fundament zonder het overschrijden van ecologische plafonds. De idee van deze donut is leidend voor iedere steward-owned onderneming.

Wat als organisatie met een structuur van steward-ownership meer en meer het narratief worden in onze economie? Zouden we dan echt het neo-liberaal model een hak kunnen zetten? Klaar voor een nieuw economisch systeem?

HOE WE JE KUNNEN HELPEN

Strategies and Leaders ondersteunt impactondernemers om de omslag te maken naar steward-ownership. Van a tot z.

 • De ideale steward-ownership-structuur op maat van de organisatie. Helemaal in lijn met de impact-strategie.

 • De juridische, administratieve en bestuurlijke verankering. Van statuten tot overeenkomsten van de coöperatie en stichting.​

 • Een duidelijk implementatieplan.

 • Interne en externe communicatie.​

 • Bouwen aan steward-leiderschap en een steward-cultuur. Met optimale besluitvormingsprocessen.​

 • Of surf mee op een Belgische SO-stichting als impact-curator.

Strategies and Leaders trekt aan de steward-ownership beweging in België. Wij zijn een coöperatief strategische adviesbureau dat bestaat uit een team van ervaren impactondernemers.

Het team
STEWARD-OWNERSHIP,
HET TOEKOMSTMODEL VOOR KANTELAARS IN HET SYSTEEM

Wil je graag nog meer te weten komen over steward-ownership? Herbekijk dan hier de online sessie met Peter.

Lees meer over steward-ownership:

De voorhoede van steward-ownership in België.

Door samen te werken kan het ecosysteem van steward-ownership in België verder bloeien. Deze partners zien in steward-ownership een hoopvol alternatief model voor eigenaarschap. Hoe het een krachtig puzzelstuk is om impact te versnellen en een missie voor eens en voor altijd te borgen.

Trividend

Febecoop Vlaanderen

Ook zin om steward-ownership mee een duwtje te geven? Laat het ons weten!